160 / 160

W tym roku – 13 grudnia – mija 160. rocznica powołania Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, ojców założycieli dzisiejszej Zachęty. Wspólna inicjatywa obywatelska artystów i miłośników sztuki była jednym z pierwszych tego typu stowarzyszeń w skali światowej.

Ponieważ jubileusz Zachęty przyszło nam obchodzić w czasach szczególnie trudnych dla artystów chcieliśmy uświetnić go projektem, który będzie stanowić dla nich realną pomoc, a jednocześnie będzie pracą nad pamięcią i historią kolekcji. Dlatego Towarzystwo wraz z Zachętą inicjuje akcję 160 stypendiów na 160 lat TZSP.

Przewidziane na kilka lat działania będą jednocześnie wymianą wspomnień i doświadczeń z tymi artystkami i artystami, którzy kształtują kolekcję Zachęty. Od czerwca tego roku co miesiąc będziemy przyznawać co najmniej trzy jednorazowe stypendia, każde po 5 tysięcy złotych prosząc każdego z artystów o wykonanie gestu wobec naszych zbiorów, naszej historii czy budynku. To może być obecność, komentarz, zdanie, wypowiedź pisemna, słowna lub każda inna. Zbiór tych indywidualnych gestów udokumentowanych w porozumieniu z artystami uzupełni historię galerii, jej kolekcji o świadectwo tych czasów. Naszym celem jest ufundowanie 160 stypendiów i zebranie na nie 800 000 złotych. Staną się one wymierną pomocą dla artystów, którzy stają dziś przed ogromnym wyzwaniem jak kontynuować swoją twórczość.

A ponieważ Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych to wspólne działanie miłośników sztuki, co trzy miesiące do komisji przyznającej stypendia zapraszany był inny członek Towarzystwa: Helena Czernecka, Agnieszka Jarosz, Adam Szewczyk, Agnieszka Adam, Dobromiła Błaszczyk, Wanda Falencik Masznicz.

W ciągu 18 miesięcy aż 72 artystów otrzymało stypendia na pracę twórczą.
Pełna lista laureatów.

Pozostałe projekty

Polityka prywatności | Regulamin