9. edycja szkolenia „Alfabet Sztuki”

Alfabet sztuki to cztery spotkania ze sztuką współczesną i twórczością wybranych artystów, których prace znajdują się w zbiorach Zachęty lub prezentowane są na aktualnych wystawach. Sztuka współczesna jest wielowątkowa, a tematem dzieł często stają się problemy społeczne, polityczne czy światopoglądowe. Artyści komentując aktualne i historyczne zjawiska, posługują się różnymi mediami (film, rzeźba, fotografia, malarstwo, performans, scenografia). Celem szkolenia jest prezentacja metod angażowania ucznia w samodzielną analizę dzieła sztuki oraz doskonalenie narzędzi do interpretowania i odczytywania języka współczesnych artystów, a także nauka kreatywności poprzez oglądanie prac, dyskutowanie o nich i branie udziału w inspirowanych nimi warsztatach. Rozmawiając z uczniami o sztuce współczesnej, uczymy ich świadomego odbioru rzeczywistości, krytycznego stosunku do informacji, twórczego i krytycznego myślenia, wrażliwości estetycznej i społecznej, formułowania myśli, otwartości na różnorodność.

Zajęcia w ramach tej edycji szkolenia były okazją do zastanowienia się nad obecnością scenografii w przestrzeni publicznej i jej roli społeczno-politycznej (spotkania i warsztaty wokół wystawy Zmiana ustawienia poświęconej zjawiskom scenograficznym od początków XX wieku do dziś), wypracowania krytycznego podejścia do fotografii publikowanych w mediach, w tym również społecznościowych (cykl zajęć Fotomanipulacje) oraz podjęcia dyskusji na temat obecnych współcześnie przejawów rasizmu, antysemityzmu czy neofaszyzmu, do czego doskonałym pretekstem jest jednoznacznie antywojenna twórczość Käthe Kollwitz prezentowana na wystawie Strajk. Käthe Kollwitz, Hito Steyerl, Keren Donde.

Szkolenie, obejęły łącznie 39 godzin lekcyjnych, były przeznaczone dla nauczycieli spoza Warszawy uczących przedmiotów humanistycznych i artystycznych w szkołach ponadpodstawowych i w starszych klasach szkół podstawowych, oraz wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o sztuce współczesnej i poszukują inspiracji do prowadzenia zajęć. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne.

Warunkiem ukończenia szkolenia było zaprezentowanie zajęć (lekcji, projektu edukacyjnego) przeprowadzonych w placówkach uczestników, do których inspirację stanowiły zajęcia lub materiały edukacyjne prezentowane w ramach szkolenia. Prezentacja odbędzie się podczas ostatniego spotkania z cyklu.

Spotkania odbywały się raz w miesiącu w piątki i soboty. Terminy:

  • 25 i 26 października 2019
  • 15 i 16 listopada 2019
  • 13 i 14 grudnia 2019
  • 10 i 11 stycznia 2019

Zajęcia odbywały się w Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3 w Warszawie. Organizatorzy zapewnili zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży.

Pozostałe projekty

Polityka prywatności | Regulamin