Wystawa „Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię”

Przynależność do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wiąże się z uczestnictwem w wielu naprawdę wyjątkowych wydarzeniach! Nie inaczej było w minioną sobotę, gdy odwiedziliśmy mieszczącą się w dwóch przestrzeniach – Biurze Wystaw w Warszawie i Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie – wystawę Mikołaja Chylaka „Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię”. Tytuł wystawy odnosi się do procesu zapominania, a następnie powrotu zapomnianego. Idea będąca podwaliną tego projektu pojawiła się w jeszcze w zeszłym roku, podczas pierwszego lata pandemii. Po wystawie w Biurze Wystaw oprowadzili nas, wespół, kuratorka Anna Łazar i Mikołaj Chylak. W Muzeum w Wołominie dołączyli do nich Ada Rączka i Natan Kryszk, których prace towarzyszą malarstwu i interwencjom Mikołaja Chylaka na wystawie. A ponieważ w Towarzystwie bardzo cenimy sobie właśnie wspólne towarzystwo, naszą wycieczkę zakończyliśmy nie inaczej jak piknikiem na trawie! Słoneczna, czerwcowa pogoda i piękny, zielony ogród przed Muzeum wręcz zachęcały do takiej właśnie formy wspólnej interakcji. Serdecznie dziękujemy Biurowi Wystaw i Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich!

Pozostałe wydarzenia

Polityka prywatności | Regulamin