Walne zebranie Towarzystwa

Zapraszamy na doroczne walne zebranie członków Towarzystwa, 20 maja o godz. 17 w sali kinowej Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Celem zebrania jest prezentacja i omówienie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2023 rok , a także udzielenie absolutorium Zarządowi za 2023 rok oraz omówienie planów na lata 2024-2025.

Ze względu na konieczność rezygnacji z prac jednego z członków zarządu, Pana Igora Ostrowskiego odbędą się wybory uzupełniające do zarządu.

Dziękujemy Igorowi Ostrowskiemu za 10 lat współpracy i Jego osobisty wkład w rozwój naszej organizacji, żałujemy, że współpraca skończyła się przed upływem kadencji. W związku z tym, pojawiła się możliwość dołączenia do Zarządu. Członków zwyczajnych serdecznie zachęcamy do rozważenia możliwości zaangażowania się w pracę Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i zgłaszania swoich kandydatur.

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarnie i online. Członkowie zwyczajni, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udziału w zebraniu mogą być reprezentowani przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa załączony jest poniżej.

Budynek Zachęty, fot. Piotr Bednarski, dzięki uprzejmości Zachęty ― Narodowej Galerii Sztuki, CC-BY-SA Budynek Zachęty, fot. Piotr Bednarski, dzięki uprzejmości Zachęty, CC-BY-SA

Pozostałe wydarzenia

Polityka prywatności | Regulamin