Twój 1% na TZSP i wsparcie naszych działań na rzecz otwartości i dostępności kultury!

Zastanawiasz się, jak przeznaczyć swój 1% podatku? Przeznacz go na Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i… wsparcie naszych działań na rzecz otwartości i dostępności kultury! Podobnie jak w poprzednich latach, chcemy kontynuować ideę Otwartej Zachęty.

Kiedyś pomyśleliśmy tak o budynku, by przez lata tę ideę zamienić w wartość niosącą ze sobą otwartość, dostępność, szacunek dla innych oraz tolerancję. Łączy się to z naszą wiarą w sztukę, w tworzących ją artystów i artystki oraz w publiczność. Otwarta Zachęta to nasze przekonanie o wadze edukacji i konieczności kontynuacji działań edukacyjnych, w których sztuka współczesna jest narzędziem pomocnym do zrozumienia świata, ucząc krytycznego i niebanalnego myślenia, otwartości na innych, empatii. Częścią tej idei jest projekt „Otwarta Zachęta”, czyli digitalizacja i konserwacja kolekcji Zachęty oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej, tak by była dostępna dla wszystkich.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez zaangażowania członków Towarzystwa i przyjaciół Zachęty!

Otwarta Zachęta to społeczna Zachęta. Potrzebujemy Twojego 1% by działać!

Nr KRS Towarzystwa: 0000165010

 

Pozostałe wydarzenia

Polityka prywatności | Regulamin