Twój 1% na TZSP na wsparcie działań edukacyjnych w Zachęcie!

Zastanawiasz się, jak przeznaczyć swój 1% podatku? Przeznacz go na Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i… wsparcie działań edukacyjnych w Zachęcie!

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki jest galerią otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. Codziennie podejmuje kolejne działania mające na celu zwiększenie dostępności zbiorów, wystaw, jak i samego budynku. Programy edukacyjne towarzyszące wystawom obejmują wydarzenia tłumaczone na Polski Język Migowy i opatrzone audiodeksrypcją. W Zachęcie prowadzone są również stałe cykle spotkań na wystawach Sztuka dostępna zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i słuchu. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom percepcyjnym również innych grup i środowisk, w tym m.in. osób ze spektrum autyzmu. Naszym celem jest dotarcie do możliwie najszerszej grupy odbiorców, w tym do osób na co dzień wykluczanych, ze względu na swoją kondycję, z uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych.

Zwłaszcza w tych trudnych czasach pamiętajmy, że rolą sztuki jest łączenie ludzi.

Otwarta Zachęta to społeczna Zachęta. Potrzebujemy Twojego 1% by działać!

Nr KRS Towarzystwa: 0000165010

Pozostałe wydarzenia

Polityka prywatności | Regulamin