Pierwsze oprowadzanie po wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca” w tym roku!

10 lutego zorganizowaliśmy pierwsze w tym roku oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Rzeźba w poszukiwaniu miejsca” specjalnie dla naszych członków.

Kuratorka wystawy Anna Maria Leśniewska (serdeczne podziękowania) oprowadziła nas po autorskiej wystawie która opowiada o tożsamości rzeźby polskiej ostatnich sześćdziesięciu lat — nie tyle poprzez chronologię aktywności artystycznej, ile poprzez ukazanie istotnych dla jej rozwoju zjawisk i postaw twórczych. Kuratorce — w formie autorskiego eseju wizualnego — udało się zebrać dzieła blisko stu artystów z pola sztuk wizualnych, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Xawerego Dunikowskiego, Władysława Hasiora, Aliny Szapocznikow czy Katarzyny Kozyry.
Wystawa Rzeźba w poszukiwaniu miejsca to kolejna (wcześniej odbyły się prezentacje poświęcone malarstwu i scenografii) z cyklu przekrojowych wystaw problemowych w Zachęcie, poświęconych co roku innemu artystycznemu medium. Opowiada o tożsamości rzeźby polskiej ostatnich sześćdziesięciu lat — nie tyle poprzez chronologię aktywności artystycznej, ile poprzez ukazanie istotnych dla jej rozwoju zjawisk i postaw twórczych. Wystawa jest wynikiem głębokiej fascynacji i wieloletniej pracy badawczej kuratorki Anny Marii Leśniewskiej, której — w formie autorskiego eseju wizualnego — udało się zebrać dzieła blisko stu artystów z pola sztuk wizualnych, w tym kilkunastu twórców filmowych.

Pozostałe wydarzenia

Polityka prywatności | Regulamin